loading...

موسسه گنجینه سرزمین پارس

طرح های آموزشی   1.       برگزاری کارگاه آموزشی مقاله‌نویسی  آشنایی با روش‌های مقاله‌نویسی یکی از نیازهای اصلی و ضروری دانشجویان به ویژه

طرح های آموزشی

 

1.       برگزاری کارگاه آموزشی مقاله‌نویسی

 آشنایی با روش‌های مقاله‌نویسی یکی از نیازهای اصلی و ضروری دانشجویان به ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری است. مؤسسه گنجینه پارس با شناخت این نیاز ضروری، در اردیبهشت ماه سال جاری، کارگاه مقاله‌نویسی را برگزار کرد. این کارگاه به مدت هشت ساعت( صبح و بعد از ظهر) در روز بیست و پنج اردیبهشت ماه برگزار شد. مدرس کارگاه سرکار خانم الهام خواست خدایی و ظرفیت آن بیست نفر بود.

 

2.      برگزاری کارگاه آموزشی روش تدوین پایان‌نامه

نگارش پایان‌‌نامه و  آشنایی با فرآیند نگارش آن یکی از نیازهای اصلی و ضروری دانشجویان تحصیلات تکمیلی است. مؤسسه گنجینه پارس با شناخت این نیاز ضروری، برای اولین بار در استان فارس و منطقه جنوب کشور اقدام به برگزاری کارگاه « روش تدوین پایان‌نامه» کرد. تدریس این کارگاه آموزشی را استاد برجسته دانشگاه شیراز ، دکتر سعید حسامپور بر عهده داشتند.

این کارگاه در سوم و چهارم تیرماه برگزار گردید و با استقبال زیادی از سوی دانشجویان رو به رو شد.

 

 

3.     گزارش دوره ویراستاری

دوره آموزش ویراستاری از روز پنج شنبه یازدهم مهرماه هزار رسانی برگزار و سیصد و نود و سه در مدت زمان چهل ساعت و در پنج هفته با تدریس خانم الهام خواست خدایی،  در دانشکده مدیریت و اطلاع شد.

ظرفیت کارگاه بسیار محدود بود و با هشت نفر شرکت کننده تشکیل گردید. سرفصل‌های اصلی کارگاه عبارت است از:

-       آموزش ویراستاری صوری

-       کاربرد نادرست واژگان، تعابیر و اصلاحات فارسی.

-       کاربرد نادرست واژگان، تعبیرها و الگوهای بیگانه.

-       شناخت واژگان درست ونادرست عربی در فارسی.

-       شناخت کاربرد نادرست جمله وشکل صحیح آن‌ها.

 

4.     گزارش کارگاه رزومه نویسی

کارگاه آموزش رزمه نویسی روز پنج شنبه هشتم آبان هزار و سیصد و نود و سه در مدت زمان چهار ساعت با تدریس آقای دکتر سید فر شید سادات شریفی ، در سالن آموزش اداره نهاد کتابخانه های عمومی شیراز برگزار شد. در پایان کارگاه فرم نظر سنجی در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت که نتیجه نظر سنجی، رضایت نود و درصدی از محتوای آموزشی کارگاه و رضایت هشتاد وپنج درصدی از کل کارگاه را نشان می دهد. سرفصل‌های اصلی کارگاه عبارت است از:

-       رزمه چیست؟

-       کاربردها و اهمیت رزمه.

-       شیوه نگارش رزومه.

 

 

5.     گزارش کارگاه قصه گویی

کارگاه آموزش قصه گویی روزهای پنج شنبه یازدهم وهیجدهم دی ماه هزار و سیصد و نود و سه در مدت زمان شانزده ساعت و با تدریس سرکار خانم اعظم ایزدی،درمهدکودک دانشمندان کوچک برگزار شد.

حداکثر ظرفیت کارگاه از قبل بیست نفر پیش بینی شده بود، البته کارگاه با استقبال زیادی روبه رو شد؛ بنابراین کارگاه با بیست و دونفر شرکت کننده تشکیل شد. سرفصل‌های اصلی کارگاه عبارت است از:

-       تاریخچه قصه وقصه گویی

-       سیر تحول قصه گویی

-       انواع قصه

-       ویژگی های داستان خوب

و...

6.      گزارش کارگاه داستان نویسی

کارگاه آموزش داستان نویسی دی و بهمن ماه هزار و سیصد و نود و سه در شش جلسه دو ساعتی با تدریس خانم دکتر آزاده نجفیان،  در سالن آموزش اداره نهاد کتابخانه های عمومی شیراز برگزار شد. سرفصل‌های اصلی کارگاه عبارت است از:

-       راه‌های شکل‌گیری و پردازش ایده برای داستان

-       معرفی عناصر داستان

-       نگارش داستان

 

-       و.....ه است. در همین راستا، پس از انجام مطالعات بنیادی برای ارزیابی و تشخیص نیازها و خلأهای موجود آموزشی مرتبط با موضوعات کاری مؤسسه، برنامه‌ریزی  دقیق آموزشی انجام شد و لذا این مؤسسه برگزاری دوره‌های آموزشی زیر را پاییز و زمستان 1393 را در دستور کار قرار دارد و به تدریج این کلاس ها را اجرا نمود.

 

1.       برگزاری کارگاه آموزشی مقاله‌نویسی

 آشنایی با روش‌های مقاله‌نویسی یکی از نیازهای اصلی و ضروری دانشجویان به ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری است. مؤسسه گنجینه پارس با شناخت این نیاز ضروری، در اردیبهشت ماه سال جاری، کارگاه مقاله‌نویسی را برگزار کرد. این کارگاه به مدت هشت ساعت( صبح و بعد از ظهر) در روز بیست و پنج اردیبهشت ماه برگزار شد. مدرس کارگاه سرکار خانم الهام خواست خدایی و ظرفیت آن بیست نفر بود.

 

2.      برگزاری کارگاه آموزشی روش تدوین پایان‌نامه

نگارش پایان‌‌نامه و  آشنایی با فرآیند نگارش آن یکی از نیازهای اصلی و ضروری دانشجویان تحصیلات تکمیلی است. مؤسسه گنجینه پارس با شناخت این نیاز ضروری، برای اولین بار در استان فارس و منطقه جنوب کشور اقدام به برگزاری کارگاه « روش تدوین پایان‌نامه» کرد. تدریس این کارگاه آموزشی را استاد برجسته دانشگاه شیراز ، دکتر سعید حسامپور بر عهده داشتند.

این کارگاه در سوم و چهارم تیرماه برگزار گردید و با استقبال زیادی از سوی دانشجویان رو به رو شد.

 

 

3.     گزارش دوره ویراستاری

دوره آموزش ویراستاری از روز پنج شنبه یازدهم مهرماه هزار رسانی برگزار و سیصد و نود و سه در مدت زمان چهل ساعت و در پنج هفته با تدریس خانم الهام خواست خدایی،  در دانشکده مدیریت و اطلاع شد.

ظرفیت کارگاه بسیار محدود بود و با هشت نفر شرکت کننده تشکیل گردید. سرفصل‌های اصلی کارگاه عبارت است از:

-       آموزش ویراستاری صوری

-       کاربرد نادرست واژگان، تعابیر و اصلاحات فارسی.

-       کاربرد نادرست واژگان، تعبیرها و الگوهای بیگانه.

-       شناخت واژگان درست ونادرست عربی در فارسی.

-       شناخت کاربرد نادرست جمله وشکل صحیح آن‌ها.

 

4.     گزارش کارگاه رزومه نویسی

کارگاه آموزش رزمه نویسی روز پنج شنبه هشتم آبان هزار و سیصد و نود و سه در مدت زمان چهار ساعت با تدریس آقای دکتر سید فر شید سادات شریفی ، در سالن آموزش اداره نهاد کتابخانه های عمومی شیراز برگزار شد. در پایان کارگاه فرم نظر سنجی در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت که نتیجه نظر سنجی، رضایت نود و درصدی از محتوای آموزشی کارگاه و رضایت هشتاد وپنج درصدی از کل کارگاه را نشان می دهد. سرفصل‌های اصلی کارگاه عبارت است از:

-       رزمه چیست؟

-       کاربردها و اهمیت رزمه.

-       شیوه نگارش رزومه.

 

 

5.     گزارش کارگاه قصه گویی

کارگاه آموزش قصه گویی روزهای پنج شنبه یازدهم وهیجدهم دی ماه هزار و سیصد و نود و سه در مدت زمان شانزده ساعت و با تدریس سرکار خانم اعظم ایزدی،درمهدکودک دانشمندان کوچک برگزار شد.

حداکثر ظرفیت کارگاه از قبل بیست نفر پیش بینی شده بود، البته کارگاه با استقبال زیادی روبه رو شد؛ بنابراین کارگاه با بیست و دونفر شرکت کننده تشکیل شد. سرفصل‌های اصلی کارگاه عبارت است از:

-       تاریخچه قصه وقصه گویی

-       سیر تحول قصه گویی

-       انواع قصه

-       ویژگی های داستان خوب

و...

6.      گزارش کارگاه داستان نویسی

کارگاه آموزش داستان نویسی دی و بهمن ماه هزار و سیصد و نود و سه در شش جلسه دو ساعتی با تدریس خانم دکتر آزاده نجفیان،  در سالن آموزش اداره نهاد کتابخانه های عمومی شیراز برگزار شد. سرفصل‌های اصلی کارگاه عبارت است از:

-       راه‌های شکل‌گیری و پردازش ایده برای داستان

-       معرفی عناصر داستان

-       نگارش داستان

 

-       و.....

محسن سپهری منش بازدید : 622 یکشنبه 01 فروردین 1395 زمان : 16:18 نظرات (0)
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
درباره ما
مؤسسة فرهنگی هنری گنجینة سرزمین پارس از مهرماه سال 1390، با دریافت مجوز رسمی از وزارت ارشاد اسلامی به شماره‌ثبت:1782 فعالیت خود را آغاز کرد هدف این مؤسسه رفع نیازهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی شهر شیراز، استان فارس و ایران اسلامی است.
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟